0976 41 06 03

Làm thế nào để kết nối 2 card phát trong Magnimage Processor

Ngày nay, bộ xử lý của chúng ta có đầu ra ít nhất 192*1080HD.Và bộ xử lý mới như lvp605 và lvp515 có thể hỗ trợ 2560*816 hoặc 2304*1150 hoặc lớn hơn nữa.Trong tình huống này chumgs ta cần sủ dụng 2 card phát làm việc cùng lúc.Và làm thế nào để kết nới chúng? Nhiều khách hàng không biết làm thế nào để đạt được định dạng đầu ra lơn. Ở đây chứng tôi sẽ gải đáp thắc mắc này từng bước một.

Có hai chiếc pcs TS802 có nút đỏ trên card. Linsn TS801 lại không có nút này và 2 chiếc pcs TS801 không thể hoạt động được với nhau.

Để 2 card phát hoạt đọng cùng với nhau thì chúng ta cần biết cái nào là card 1 và cái nào là card 2. Chúng ta cần giữu công tắc bên không được thay đổi cài đặt. Nó sẽ là card 1 như hình trên.

Chúng ta đẩy công tắc 1 lên và dập công tắc 2 xuống. Thẻ sẽ được đặt tên là card 2 như hình trên.

Chúng ta cần sử dụng 1 dây cáp để kết nôí hai card này với nhau.We use one cable to connect card 1 and card 2 together. Chú ý đến khi mà màu đỏ trên dây cáp 2 bên phải tương tự như nhau. Kết nối phần cứng là xong. Sau đó chúng ta cần thiết lập tham số trong phần mềm LedStudio.

Sau khi chúng ta sửa 2 card phát trong bộ xử lí như hình trên thì Magnimage Processor có thể điều khiển mà có độ phân giải 2304*1152 pixels.

Trả lời