0976 41 06 03

Hướng dẫn thao tác giải quyết tùy chỉnh LED Video Processor

Với sự phát triển của công nghệ và thị trường, màn hình hiển thị LED ngày càng nhỏ hơn. Và kích thước ngày càng lớn hơn. Các bộ xử lý video led hỗ trợ độ phân giải siêu cao đáp ứng nhu cầu này và ngày càng phổ biến hơn. LVP605 và LVP515, có thể điều khiển 3840 theo chiều ngang hoặc 1920 theo chiều dọc,là những mô hình nổi bật. Hướng dẫn kiểm soát siêu rộng hoặc siêu cao được chia sẻ dưới đây.

Phạm vi thiết lập độ phân giải tùy chỉnh

LVP605 và LVP515 có chiều rộng ngang đầu ra tối đa tùy chỉnh là 3840. Và chiều cao đầu ra tùy chỉnh của đầu ra là 1920. Nhưng nó bị giới hạn bởi băng thông chip chính của bộ xử lý. Độ phân giải đầu ra tối đa cần theo công thức dưới đây.

25999000 Hz <Đồng hồ chấm <164999000 Hz

Trong đó,

Đồng hồ chấm = Tổng chiều ngang x Tổng chiều dọc x trường tần số,

Tổng chiều ngang = Chiều rộng + 184 Tổng chiều dọc = chiều cao + 45,

Trường tần số là 23 ~ 80Hz

Từ công thức trên, do giới hạn băng thông, khi trường tần số là 60Hz, chiều rộng đầu ra có thể là 3840 pixel và chiều cao đầu ra tối đa là 638 pixles. Khi chiều cao đạt tối đa1920, chiều rộng đầu ra tối đa là 1214 pixles. Vì vậy, đối với độ phân giải đầu ra siêu lớn, chúng ta cần giảm trường tần số.

Giới hạn sử dụng

Dưới độ phân giải đầu ra siêu rộng hoặc siêu cao, các chip chính của bộ xử lý video led đang hoạt động trong các trường hợp đặc biệt. Vì vậy, cài đặt tham số có giới hạn nhất định. Nếu cài đặt không đúng, chiều rộng và chiều cao đầu ra lớn hơn 1920 pixles. Dòng LVP605 và LVP515 có thể có những hình ảnh hiển thị bất thường dưới đây.

Dòng dưới cũng bị hiển thị nhiều lần
Thanh taskbar hiển thị ở phía trên mà hình
Mất thanh taskbar

Điều này là do độ phân giải đầu ra siêu rộng hoặc siêu cao là điều kiện làm việc đặc biệt cho bộ xử lý. Nó có giới hạn nhất định. Cụ thể, khi chiều rộng đầu ra và chiều rộng đầu vào lớn hơn 1920 pixel. bộ xử lý chỉ hoạt động trong điều kiện hiển thị một phần và không thể hiển thị hình ảnh đầu vào đầy đủ.

Giải pháp:

Theo độ phân giải led thực tế để chọn định dạng đầu ra tùy chỉnh và EDID tương ứng.

Lấy ví dụ màn hình led 2144 * 768, chúng ta có thể đặt độ phân giải đầu ra và EDID tùy chỉnh là 2144 * 768 60Hz. Do đó, EDID của cổng đầu vào DVI có định dạng đầu ra 2144 * 768 60HZ và card đồ họa máy tính có thể xuất độ phân giải tương ứng. Sau đó, màn hình không hoàn chỉnh sẽ không xảy ra và có thể nhận ra màn hình hiển thị cao độ rõ ràng trên màn hình led.

Trả lời